Kontakta gärna oss på
DITT SEKTORVAL
Rekryterare: 
..... 
 
Främst inom läkemedelsbranschen, detaljhandeln samt data, IT och telekommunikation.
 
Adepta   
Främst viktiga positioner inom svenskt näringsliv.
 
•  Attrahera
Främst viktiga positioner inom svenskt näringsliv samt offentlig förvaltning.
 
Chefspoolen    
Främst inom sälj och marknad. 
 
•  Confidera
Främst inom industri.
 
•  Effecta   
Främst inom IT, telekommunikation och media. 
 
•  eWork   
Främst inom IT. 
 
•  Fabi
Främst inom IT.
 
Är även arbetsförmedlare.
 
Hays
Främst inom ekonomi, finans, IT, marknad, försäljning, juridik och administration. Även bemanning.
 
Hudson
Stora globalt, är även arbetsförmedlare.  
 
•  IRG  
Främst inom industri. 
 
•  I See   
Främst inom IT, telekommunikation, tillverkande industri och media.
 
•  K2 Search   
Främst chefer och kvalificerade säljare.
 
•  Kellyservices   
Är stora globalt.
 
Är även arbetsförmedlare. (Enbart för kvinnor.)
 
•  MPS   
Stora, har 30 kontor i Europa.
 
•  Search Alliance   
Främst inom bank och finans.
 
•  Sikta   
Registrera CV.
 
SJR   
Främst inom bank och finans.
 
Säljpoolen    
Främst försäljning och marknadsföring. 
 
•  Öhman    
Lägga in CV.
Arbetsförmedlare: 
..... 
 
Mycket bra samlingstjänst med utmärkt geografisk uppdelning.
 
Monster  
Stora, och mycket bra, både nationellt och internationellt. Du kan registrera CV.
 
Alla jobb inom lednings- och chefstjänster. Du kan bevaka jobb.
 
Specialiserade på jobb inom den offentliga sektorn. Utvecklas kontinuerligt.
 
StepStone   
Har bra information för dig som vill utvecklas. Du kan lägga in CV. Är stora i Europa.
 
Bra jobbportal som rankar och betygsätter.
 
 
 
Bemanningsföretag: 
.....
 
Adecco    
Världens största inom sin sektor. Här kan du kan lägga in din CV.
 
Manpower    
Är även arbetsförmedlare och "uthyrare".
 
Poolia    
Bra sektoruppbyggd sajt med mycket information. Även arbetsförmedlare och rekryterare.
 
Proffice     
Även arbetsförmedlare och "uthyrare".
 
 
 
Chefsrekryterare: 
......
 
Acconia  
Jobbar med viktiga positioner inom svenskt näringsliv samt specialkompetenser. Du kan lägga in CV.
 
Accord Group    
Har 150 konsulter i ett 20-tal länder. 
 
Amrop   
Jobbar med näringslivets toppar samt specialkompetenser.  
 
Bondi      
Främst inom Life Science och Health Care.
 
Boyden   
Uppdrag inom hela näringslivet.
 
Compass
Uppdrag inom hela näringslivet. 
 
CV Search
Hela näringslivet, även specialistrekrytering.
 
Inom psykologi, ekonomi, juridik, ledarutveckling, information och kommunikation samt personal- och organisationsfrågor.
 
Uppdrag inom hela näringslivet.  
 
Uppdrag inom hela näringslivet. 
 
Korn/Ferry  
Uppdrag inom hela näringslivet. 
 
Uppdrag inom hela näringslivet.
 
Navigio
Chefs- och specialistrekryteringar inom hela näringslivet.
 
Jobbar med viktiga positioner inom svenskt näringsliv samt specialkompetenser.  
 
Uppdrag kring viktiga positioner inom svenskt näringsliv. 
 
Sims  
Nyckelpersoner på företagsledningsnivå.  
 
Transearch  
Uppdrag inom hela näringslivet. 
 
Trust  
Chefsrekryteringarinom hela näringslivet.
 
Här presenterar vi de bolag som är specialiserade inom den här sektorn. Några av bolagen jobbar även med andra sektorer medan vissa är nischade inom Management, Chefsrekrytering och Executive Search.
 
POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
Näringsliv
Offentlig sektor
 
EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
Administrativ chef
Affärsområdeschef
Ekonomichef
Försäljningschef
IT-chef
Logistikchef
Marknadschef
Personalchef
Produktionschef
Teknisk chef
Verkställande direktör
 
SEKTORREFLEKTION 2014: 
Självsanerad sektor där tidigare många ”mellanchefer” fått gå. Stort utbud på kompetens.
 
HUR SER ARBETSMARKNADEN UT?
(
skala från 1-10 där 10 är bäst)
 
Kort sikt, 0-3 månader: 7
Medlång sikt, 3-12 månder: 8
Långsikt 1-3 år: 8