Kontakta gärna oss på
DITT SEKTORVAL
Bemanningsföretag: 
.....
 
Manpower    
Är även arbetsförmedlare och "uthyrare".
 
Poolia    
Bra sektoruppbyggd sajt med mycket information. Även arbetsförmedlare och rekryterare.
 
Proffice     
Även arbetsförmedlare och "uthyrare".
 
Rent -A-Doctor    
Specialiserade på läkare.
 
Rent -A-Nurse    
Specialiserade på sköterskor.
 
 
Rekryterare: 
.....
 
Active Search   
Främst inom läkemedelsbranschen, detaljhandeln samt data, IT och telekommunikation. 
 
•  Proffice Care   
Specialiserade på sjukvård.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsförmedlare: 
..... 
 
Mycket bra samlingstjänst med utmärkt geografisk uppdelning.
 
Främst inom den vård- och hälsorelaterade sektorn. Du kan bevaka jobb.
 
Monster  
Stora, och mycket bra, både nationellt och internationellt. Du kan registrera CV.
 
Medrek.se   
Främst inom vård och läkemedelsindustri.
 
Specialiserade på jobb inom den offentliga sektorn. Utvecklas kontinuerligt.
 
StepStone   
Har bra information för dig som vill utvecklas. Du kan lägga in CV. Är stora i Europa.
 
Bra jobbportal som rankar och betygsätter.
 
 
 
Chefsrekryterare: 
......
 
Bondi      
Främst inom Life Science och Health Care.
Här presenterar vi de bolag som är specialiserade inom den här sektorn. Några av bolagen jobbar med både häsovård och sjukvård medan andra är mer nischade inom ett segment.
 
POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
Företag
Landsting
Kommun
Privata vårdgivare
 
EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
Anestesi/IVA-sjuksköterskor
Barnmorskor
Distriktssköterskor
Ergonomer
Forskningssköterskor
Företagssköterskor  
Legitimerade sjuksköterskor
Läkare
Läkarsekreterare
Operationssköterskor
Psykiatrisköterskor
Röntgensköterskor
Sjukgymnaster
Skolsköterskor
Undersköterskor
Verksamhetschefer
Övrig vårdpersonal
 
SEKTORREFLEKTION 2014: 
En sektor som alltid behövs men som haft det tungt då Landstingen kapat rejält i kostnaderna.
 
HUR SER ARBETSMARKNADEN UT?
(
skala från 1-10 där 10 är bäst)
 
Kort sikt, 0-3 månader: 5
Medlång sikt, 3-12 månder: 5
Långsikt 1-3 år: 5